Kontakt

Do usłyszenia,
do zobaczenia

Zespół Portierge serdecznie odpowie na każde pytanie.
Pomoże rozwiać wątpliwości.

Chociaż Portierge opiera swoje usługi na doradztwie mobilnym, a cały proces wyboru, zakupu i montażu drzwi odbywa się w domowym zaciszu Klienta i nie wymaga obecności w salonie, Portierge zapewnia również doradztwo i prezentację oferty wraz z ekspozycją w lokalnych oddziałach w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy.
Do usłyszenia i do zobaczenia!

witaj@portierge.pl

[ 22 ] 233 00 19

Formularz kontaktowy

Captcha Image

Salony Portierge

Warszawa Portierge [ ekspozycja partnerska ]

ul. Kolejowa 47 lok. U19
01-210 Warszawa
T: [ 22 ] 233 00 19
E: witaj@portierge.pl

Zobacz na mapie

Portierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 47 lok. U19, 01-210 Warszawa, NIP 527-270-28-94, REGON 146931395, zarejestrowana pod nr KRS 0000480763 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 200000,00 zł wpłaconym w całości.
Nr. rachunku walutowego w EUR: 67 1090 2415 0000 0001 3272 8727.
Kod SWIFT (BIC code) BZ WBK jest następujący: WBKPPLPP.

Zgłoszenia serwisowe

Zgłoszenia serwisowe

Każde zgłoszenie serwisowe w Portierge otrzymuje status priorytetu.

Żaden z Klientów nie pozostaje bez wsparcia.

Wyświetl formularz serwisowy

Szanowni Państwo,

Większość problemów serwisowych jest naturalnym elementem cyklu życia produktu lub warunków budowlanych otoczenia. Część z nich można rozwiązać nawet drogą telefoniczną przy wsparciu Doradcy lub Montera Portierge.

Maksymalny czas oczekiwania na kontakt zwrotny Doradcy wynosi 5 dni roboczych, jednak na ponad połowę zgłoszeń udaje się odpowiedzieć nawet tego samego dnia.

Gdy zgłoszenie dotyczy wady produktu maksymalny czas rozpatrzenia może wynieść nawet 42 dni kalendarzowe. Spowodowane jest to m.in. wymaganiami stawianymi przez hurtownie oraz producentów, którzy potrzebują czasu na skrupulatne zbadanie przyczyn defektu.

Aby Doradca Portierge mógł precyzyjnie rozpatrzeć zgłoszenie serwisowe konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza. Zgłoszenia zawierające nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

 

Zespół Portierge