Kompleksowa opieka nad Klientem

Detale, nie marki

Odpowiedzialne doradztwo to odpowiedzialność za Klienta.
Koncentracja na detalach, nie opiniach o producencie.

 • Doradztwo Doradztwo

  Doradztwo

  Doradca Portierge jest indywidualnym opiekunem Klienta. Jego zadaniem jest ochrona dobra Klienta w każdym aspekcie prowadzonej współpracy.

  Od pierwszego kontaktu jest odpowiedzialny za analizę potrzeb i trafny dobór oferty, kontrolę statusu zamówienia, nadzór nad pracami montażowymi oraz opiekę posprzedażną. Portierge zapewnia swoim Klientom poczucie bezpieczeństwa i daje pewność, że nad przebiegiem całego procesu współpracy czuwa jedna, dedykowana osoba.

   

  Podstawowy kontakt Doradcy z Klientem dzieli się na następujące etapy:

  • Wizyta Doradcy u Klienta
  • Wstępna rozmowa i analiza potrzeb Klienta
  • Przedstawienie Klientowi oferty, materiałów i próbek
  • Pomiar i przygotowanie materiałów dla Autoryzowanej Ekipy Montażowej
  • Podpisanie umowy współpracy z Klientem               
 • Doradztwo Doradztwo

  Montaż

  Autoryzowana Ekipa Montażowa Portierge jest odpowiedzialna za dostarczenie Klientowi zamówionego towaru zgodnie z ustalonymi w Umowie parametrami, zabezpieczenie własności Klienta, przeprowadzenie montażu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i uprzątnięcie miejsca prac montażowych.

  Portierge koncentruje się na zapewnieniu Klientowi poczucia najwyższego komfortu związanego z działaniami montażowymi.

  Współpraca Autoryzowanej Ekipy Montażowej z Klientem dzieli się na następujące etapy:

  • Bezpłatny transport zakupionych produktów do Klienta
  • Przeprowadzenie prac montażowych
  • Dokładne posprzątanie miejsca montażu
 • Doradztwo Doradztwo

  Serwis

  Opieka Portierge nad Klientem nie kończy się w momencie zrealizowania montażu.

  Po wizycie Autoryzowanej Ekipy Montażowej Doradca kontaktuje się z Klientem w celu oceny jakości działania zakupionych produktów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Doradca zgłasza je Ekipie Montażowej, by ta w terminie dogodnym dla Klienta przeprowadziła prace serwisowe. W Portierge opieka nad Klientem jest bezterminowa.

  Działania serwisowe Portierge dzielą się na następujące etapy:

  • Kontakt kontrolny Doradcy po zrealizowaniu montażu
  • Zgłoszenie przez Doradcę konieczności wykonania działań serwisowych
  • Realizacja ewentualnych prac serwisowych przez Autoryzowaną Ekipę Montażową
  • Ochrona gwarancyjna
  • Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych poprzez Formularz Serwisowy w zakładce ‚Kontakt’